ĐẶT MUA HÀNG CHUẨN VÀ CHÍNH HÃNG

TRANG CHỦ

SẢN PHẨM

LIÊN HỆ

KÍNH VIỄN THỊ

Kính viễn thị hai tròng

Kính viễn thị hai tròng, tròng trên để nhìn xa, đi đường, tròng gần để đọc sách báo...

Kính viễn thị hai tròng

Kính viễn thị hai tròng, tròng trên để nhìn xa, đi đường, tròng gần để đọc sách báo...

Kính viễn một tròng

Kính viễn thị để nhìn gần: đi đường, tròng gần để đọc sách báo...

Liên hệ

Điều khoản sử dụng

Chính sách bán hàng

Điện thoại: 0389.427.038
Địa chỉ: 189 Cầu diễn, Hà Nội